Din vej til et lavere vandforbrug

Vandsparersystemet er et af omdrejningspunkterne i GEYSER® produkter, både i køkken- bryggers- og håndvaskarmaturer samt håndbrusere og bruseslanger. Systemet er med til at mindske vandspildet ved at reducere gennemløbet og tilføre luft til vandstrømmen, hvilket resulterer i en mere miljømæssigt, ansvarlig anvendelse af rent drikkevand.

I de fleste danske boliger yder vandtrykket 3 bar. Ved traditionelle installationer, uden nogen form for vandstrømsreduktion, bliver 3 bar vandtryk omdannet til henholdsvis 12 liter i minuttet for håndvask- og køkkenarmaturer og 20 liter i minuttet for bruserarmaturer. Med GEYSER® vandsparerindsatser kan disse reduceres helt ned til 3 liter i minuttet, for håndvask- og køkkenarmaturer, og 6 liter for brusere, alt efter behovet hos den enkelte bruger.

Vandspareren i de forskellige armaturer er nøje udvalgt med tanke for armaturets funktion. Med dette menes, at der er forskel på behovet for vandudledning i hjemmets forskellige rum, som derfor skal imødekommes af vandsparerindsatsen i armaturet.
Skulle vandsparerindsatsen i armaturet ikke stemme overens med brugerens behov, kan den hurtigt og nemt skiftes ud med en anden indsats, som enten øger eller mindsker forbruget.